Volis

.přesné měření

.okamžité nasazení

.jednoduché ovládání

„Když chcete vědět, kolik máte sypkého materiálu na dopravníkovém pásu.“

VolIs - kompatibilita.

Systém VolIS je standardizován pro použití s ostatními zařízeními. Při použití nedochází k rušení ostatních strojů a systémů provozu. Díky své prostorové nenáročnosti a bezkontaktnímu principu měření je vhodný do odlišných typů provozů a k měření na různých pásových dopravnících.

VolIs - kompletní přehledy.

Systém nabízí přehled o aktuálním naložení dopravníkového pásu a objemu přepraveného materiálu. Umožňuje signalizovat, kdy došlo k přesunutí přednastaveného množství materiálu.

VolIs - data k analýze.

Systém ukládá data o všech měřeních a zpracovává je do přehledných reportů. Poskytuje informace pro pozdější analýzy, podle nichž zákazníci optimalizují výrobu a zefektivňují pracovní postup a využití pásových dopravníků.

Co je VolIs?

VolIS je systém optické kontroly na měření objemu sypkých materiálů pohybujících se na dopravníkovém pásu. Lze jej snadno instalovat do stávajících zařízení. VolIS měří objem z dat získaných optickou metodou a díky tomu měří objem přesněji než při přepočtu z hmotnosti materiálu či jiných veličin.

Systém zaznamenává aktuální objem na dopravníkovém páse a nabízí různé přehledy včetně aktuálního množství materiálu.

Jak funguje VolIs?

Paprsky laserového skeneru určí objem podle naměřené vzdálenosti od materiálu ve srovnání s prázdným dopravníkovým pásem, který mu slouží jako referenční profil. Výsledky měření v reálném čase přenáší na displeje.

Pomocí dotykového ovládacího panelu obsluha pásu může sledovat přehledy a používat diagnostické nástroje.

Máte zájem?

Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

Rádi se s vámi sejdeme a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.

Technické informace:

  • Bezdotykové měření
  • Měření je nezávislé na vlhkosti a váze materiálu
  • Snadno integrovatelný do stávající linky
  • Podpora proměnlivé rychlosti dopravníkového pásu
  • Naměřený objem předává prostřednictvím digitálních a analogových signálů

© DataVISION s.r.o. | All rights reserved. | Terms and conditions (Všeobecné obchodní podmínky)

CZECH REPUBLIC