Puzzle
Inspector

.spolehlivý systém optické kontroly

.automatická signalizace

.minimální nastavování

„Když nemůžete najít poslední dílek.“

Bez nastavování.

Puzzle Inspector není třeba nastavovat nebo přepínat před kontrolou různých druhů puzzle. Vytvoří 3D model skládačky a podle něj určí případný defekt nebo chybějící dílek. Na lince za sebou může jet puzzle o různých potiscích, velikostech, počtech dílků či typů výřezu.

Jednoduché ovládání.

Puzzle Inspector se ovládá několika málo tlačítky. Stačí uvést do chodu linku, zapnout Puzzle Inspector a spustit kontrolu. Vše ostatní obstará automaticky kontrolní kamerový systém. Na defekt je obsluha stroje světelně nebo zvukově upozorněna.

Data k analýze.

Systém ukládá data o všech kontrolách a zpracovává je do přehledných reportů. Poskytuje informace pro pozdější analýzy, podle nichž zákazníci optimalizují výrobu, odhalují původ defektů a snižují celkovou chybovost výroby.

Co je Puzzle Inspector?

Puzzle Inspector je systém optické kontroly pro kompletnost puzzle při výrobě. Jeho nastavení je jednoduché a kontrola automatická. Není jej třeba speciálně nastavovat pro různé typy puzzle.

Zvládne kontrolovat ihned za sebou skládačky o odlišných velikostech a počtech dílků. Zároveň eviduje výsledky kontrol pro pozdější analýzu.

Jak funguje Puzzle Inspector?

Puzzle Inspector kontroluje kompletnost skládaček pomocí kamerového systému a laserů. V softwaru vytvoří 3D model, který zajistí kontrolu a odhalí defekty a chybějící dílky.

Při nalezení defektu upozorní personál světelnou a zvukovou signalizací a zastaví pás pro vizuální kontrolu zaměstnancem.

Máte zájem?

Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

Rádi se s vámi sejdeme a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.

Technické informace:

  • Bezdotyková měření při výrobě puzzle
  • Vysoká přesnost měření
  • Kontrola různých tvarů puzzle
  • Snadný na zavedení

© DataVISION s.r.o. | All rights reserved. | Terms and conditions (Všeobecné obchodní podmínky)

CZECH REPUBLIC