background

Studie
Proveditelnosti

.profesionální analýza

.informované rozhodnutí

.úspora času

„Když chcete vědět, zda to bude realizovatelné.“

Analýza.

Součástí každé studie proveditelnosti projektu je vstupní analýza, na jejímž základě vyhodnotíme, zda je problém řešitelný a pokud je, tak klientům navrhneme řešení problému.

Součinnost.

Při zjišťování proveditelnosti úzce spolupracujeme a pravidelně komunikujeme s našimi klienty, kteří nám poskytují zpětnou vazbu. Zapojení našeho expertního týmu minimálně zatěžuje časové a personální kapacity klientů.

Testování.

Součástí každé studie proveditelnosti je i testování prototypu systému v laboratorních podmínkách nebo ve firmách našich klientů. Veškeré výsledky z testování jsou zahrnuty do závěrečné zprávy včetně dalších důležitých údajů.

Co je studie proveditelnosti?

Studie proveditelnosti je analýza možností technického řešení problému, na jejímž základě se zjistí, zda je možné daný problém s naší pomocí vyřešit. Studie proveditelnosti provádíme pro kamerové systémy pracující s 2D a 3D kamerami a laserovými skenery.

Výsledná studie nabízí potřebné informace, které našim zákazníkům usnadní rozhodnutí, zda systém zavést.

Postup zjištění proveditelnosti

Na základě seznamů požadavků a podkladů od klientů vytvoříme vstupní analýzu, v níž navrhneme možná řešení problému. S klienty vybereme to optimální. Dále provedeme výzkum proveditelnosti v laboratorních podmínkách nebo umístěním prototypu zařízení v provozu zákazníka.

Vyhodnocení testů nalezne zákazník v závěrečné zprávě spolu s kompletními daty, včetně cenové kalkulace.

Máte zájem?

Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

Rádi se s vámi sejdeme a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.

Výhody:

  • Data pro kvalifikované rozhodnutí o zavedení komplexního systému
  • Analýza principiálních limitů systému
  • Odhad časové a materiální náročnosti
  • Analýza možných řešení zadání

© DataVISION s.r.o. | All rights reserved. | Terms and conditions (Všeobecné obchodní podmínky)

CZECH REPUBLIC