Plantac

.ušetřete čas při plánování

.odstraňte chaos automatizací

.komunikujte

Na míru a dle Vašich přání, rychle a jednoduše.”

Co je Plantac a v čem Vám pomůže?

Je pro vás důležitá flexibilita a správná reakce na vaše potřeby a potřeby vašich zákazníků? Máte specifické požadavky na projektový management, řízení projektů a kontrolu projektů, ale bohužel nevíte jak na to? Chcete zlepšit strategii firemní komunikace, informovanost manažerů, zautomatizovat rutinu, zjednodušit a zpřehlednit delegování a řízení úkolů, zvýšit ziskovost projektů a ušetřit čas pracovníkům?

Plantac je on-line software zaměřený na efektivní řízení projektů, jejich rozpočtů a termínů.

V čem se Plantac liší od konkurenčních produktů:

Jednoduchostí a rychlostí úprav „na míru“.

Rychlostí implementace.

Intuitivním prostředím - nepotřebujete žádná zdlouhavá a složitá školení.

Automatizací procesů – automatické vytvoření projektové nabídky.

Tvorbou předkalkulace a postkalkulace.

Nadefinováním jasné struktury pracovních postupů.

Sdílením informací a přístupů s externími zákazníky a dodavateli.

Porovnáním původního projektového plánu s aktuálním stavem projektu.

Automatickým vygenerováním emailů subdodavatelům z důvodu blížícího se vypršení termínů.

Komu je systém určen a jak pomáhá při řízení práce/firmy?

Plantac je project management software orientovaný na společnosti s potřebou koordinace práce v týmech. Nástroj je určený pro použití lidmi z vrcholového managementu, pro členy týmu a pro zákazníky či dodavatele. Systém Plantac podporuje vlastní nadefinování různých typů rolí, práv a přístupů.

Manažerům

Zadávání a kontrola úkolů

Plánování a řízení souběžných projektů

Plánování, vytížení a kontrola zdrojů

Kontrola rozpočtu

Vedení lidí

Stanovení hierarchie účastníků

Manažerská varování – překročený rozpočet, termín, dokončení

Monitorování ziskovosti projektů, aktivit či celých oddělení

Odhalení slabých míst v realizaci projektů

Automatizace technologických procesů a projektů díky projektovým šablonám

Odkrytí nových cest k dodržení termínů

Snadná kontrola odpracovaného času

Pracovníkům

Jasné zadání a znění úkolů

Kalendář a milníky s úkoly a aktivitami

Všechny informace o projektech na dosah – kontakty, projektová dokumentace

Plánování docházky a dovolených s ohledem na vytížení zdrojů

Snadné vykazování odpracovaného času

Udělování rolí a práv zákazníkům, dodavatelům a externím spolupracovníkům

Monitorování dodržených termínů

Jak funguje Plantac?

Plantac je extrémně přehledný a výkonný nástroj pro řízení projektů v cloudovém prostředí. Uživatelé se do systému přihlašují přes webové rozhraní cloudové služby v internetovém prohlížeči a do Plantacu se tak lze přihlásit odkudkoliv. S Plantacem bude mít váš tým přístup k aktuálním informacím o průběhu projektu, sledování uzávěrek, řešení aktuálních problémů a společné součinnosti na daných úkolech či dokumentech kdekoliv, kde budete mít připojení k internetu.

Aktualizace dat probíhá v reálném čase a dává tak uživatelům možnost poskytovat včasné zpětné vazby. Systém obsahuje úložiště pro projektovou dokumentaci vztahující se k projektu, která jsou na základě předem nadefinovaných přístupových práv dostupná účastníkům projektu. Plantac je schopen na základě vstupů a veškerých informací zanesených do systému vytvářet cenové nabídky, díky kterým povedete projekt dle stanoveného rozpočtu. Pomocí Plantacu snadno provedete činnost kontroly, zorganizujete zaměstnance do projektových týmů a projekt dovedete včas a s dodrženým rozpočtem do konce.

Používáním Plantacu si snadno odpovíte na otázku, které z vašich projektů jsou nejziskovější. Zjistíte slabá místa v realizaci projektů a najdete nové cesty ke splnění termínů.

Jaké jsou hlavní přínosy Plantacu - project management softwaru.

Přehlednost - extrémně snadné použití a jednoduché nastavení.

On-line plánování a řízení úkolů a lidských zdrojů.

On-line sdílení informací a přístupů s externími zákazníky a dodavateli.

On-line sledování rozpočtu projektu.

Přístup odkudkoliv.

Automatizace technologických procesů – automatické vytvoření projektové nabídky.

Ukládání projektové dokumentace.

Odesílání upozornění členům projektu prostřednictvím emailu.

Jedinečná podpora v dlouhodobém horizontu.

Možný import a export dat.

Data společnosti jsou bezpečně a spolehlivě zálohována.

Struktura projektu je nastavitelná dle potřeb zákazníků.

Automaticky generované zprávy o blížícím vypršení termínů.

Nadefinování jasné struktury pracovních postupů a firemní komunikace.

Máte zájem?

Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

Rádi se s vámi sejdeme a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.

Technické informace:

  • Přehlednost - extrémně snadné použití
  • On-line plánování a řízení úkolů
  • Přístup odkudkoliv
  • Možný import a export dat
  • Automatizace procesů
  • On-line sledování rozpočtu

© DataVISION s.r.o. | All rights reserved. | Terms and conditions (Všeobecné obchodní podmínky)

CZECH REPUBLIC