Inspection
Manager

.protokoly bez chyb

.rychlé zadávání dat

.podpora vícejazyčnosti

„Když většinu inspekce zabírá papírování. XXX
Software na revizi strojů
.“

Webová aplikace.

Podnikový informační systém umožňuje uživatelům přístup z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Díky tomu je vždy připraven k použití. Nemusíte mít strach o svá data, jsou uložena na zabezpečených serverech.

Kontrola údajů.

Software může automaticky předvyplnit do protokolu údaje z předcházející zkoušky. Zároveň při zadávání dat upozorňuje na nezvyklé hodnoty, které mohou být chybné. Je schopen ze zadaných dat automaticky vypočítat sledované hodnoty, např. doběhový čas stroje.

Protokoly dle normy.

Protokoly jsou v systému nastaveny tak, aby odpovídaly příslušným normám a bezpečnostním předpisům. V současné době systém podporuje protokoly pro měření doběhového času a pro zkoušky bezdotykových ochranných zařízení.

Co je Inspection Manager?

Inspection manager je systém, který při revizi strojů výrazně spoří čas a odstraňuje chybovost v rámci vyplňování protokolů. Vede a zpřístupňuje podrobnou evidenci protokolů předcházejících inspekcí a zabraňuje pozdější manipulaci s protokoly.

Pro každou inspekci generuje protokol ve formátu PDF. Systém podporuje vystavování protokolů v různých jazycích.

Jak funguje Inspection Manager?

Inspektor při činnosti kontroly vybere v systému konkrétní podnik a zařízení podléhající inspekci. Systém mu ukáže výsledky předcházejících kontrol a do nového protokolu předvyplní údaje. Na základě norem upozorní na chybné a podezřelé technické údaje.

Vygenerováním protokolu v PDF pro tisk se údaje uzamknou a nedovolí pozdější manipulaci.

Máte zájem?

Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

Rádi se s vámi sejdeme a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.

Výhody:

  • Souhrnné analýzy k inspekcím
  • Dostupnost odkudkoliv
  • Kontrola vstupních dat
  • Bezpečně uložené protokoly
  • Přehledné zobrazení hodnot předchozích měření
  • Snadné a rychlé zadávání údajů

© DataVISION s.r.o. | All rights reserved. | Terms and conditions (Všeobecné obchodní podmínky)

CZECH REPUBLIC