Dafos

.rychlá komunikace

.přehledy pro management

.sledování cashflow týmu

„Když potřebujete zajistit přesun dat z front office do back office.“

Postupy ČNB.

Systém pracuje podle zákonem stanovených postupů a metodiky ČNB pro konkrétní typy finančních operací. V současné době podporuje forex operace, money market operace, operace s dluhopisy, repo operace a dotace účtů.

Přehled aktuálních čísel.

Podnikový informační systém zpřístupňuje aktuální informace i dlouhodobé přehledy finančních operací. Oprávněné osoby mohou sledovat vnitřní cashflow organizace a kontrolovat měnové pozice online. Management má k dispozici kompletní přehledy o finančních transakcích instituce.

Informování klientů.

Podnikový informační systém nabízí možnost informovat klienty o průběhu realizace finančních transakcí. Klienti mají celkový dohled nad prováděnou finanční operací a mohou okamžitě uskutečňovat kroky, které jsou k transakcí vázány.

Co je Dafos?

Dafos je informační systém podniku vyvinutý speciálně pro finanční společnosti. Zajišťuje finanční řízení podniku a efektivní komunikaci mezi front a back office. Zrychluje realizaci finančních transakcí. Podporuje standardní pracovní postupy prováděné na finančním trhu a pracuje se všemi měnami, které jsou uvedeny v lístku revalvačních kurzů ČNB.

Systém disponuje webovým rozhraním, které nevyžaduje složitou instalaci – stačí přístup k internetu.

Jak funguje Dafos?

Pracovník na pobočce do systému zadá požadovanou finanční operaci včetně potřebných detailů pro pozdější data a analýzy. Pracovníci back office mají data okamžitě připravena k realizaci transakce.

V systému je možné nastavit různé finanční operace, způsoby sjednání a typy portfolií.

Máte zájem?

Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

Rádi se s vámi sejdeme a společně probereme, jak vám můžeme pomoci.

Výhody:

  • Přehledné analýzy a jejich výstupy
  • Automatizace technologických procesů
  • Kontrola vstupních dat
  • Zaznamenávání změn
  • Víceúrovňový přístup
  • Automaticky generované informační emaily

© DataVISION s.r.o. | All rights reserved. | Terms and conditions (Všeobecné obchodní podmínky)

CZECH REPUBLIC